top of page
gonca karabulut

Gonca Karabulut

Öğrenim Durumu:

Yüksek Lisans - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992

Doktora / S.Yeterlik / Tıpta Uzmanlık - İç Hastalıkları - Ege Üniversitesi 1998

Yandal Uzmanlığı - Romatoloji - Ege Üniversitesi 2005

Doçent Ünvanı - Romatoloji - Ege Üniversitesi 2012

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özetleri ekte) ve Tez Danışmanları

 

1. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi, 1998.

      “Otoimmün Hastalıklarda İmmünglobulin G Subgrup Düzeyleri”

             Tez Danışmanı: Prof. Dr. Filiz Sebik

 

2. Romatoloji Yan Dal Uzmanlık Tezi, 2005.

     “Primer Sjögren Sendromlu Olgularda Sakroiliitis Sıklığı”

            Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yasemin Kabasakal

Görevler:

1992 - 1998

Dr. Arş. Gör.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Ana Bilim Dalı

2000 - 2002

Araştırmacı

Sansum Medical Research Institute

Santa Barbara California

2002 - 2005

Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı

2005 - 2012

Yan Dal Uzmanı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı

2012 -

Doçent Ünvanı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Romatolojiye Konsülte Edilen Yatan Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Fatma Tuncer-Tıpta Uzmanlık-2018

Nebil Havat- Tıpta Uzmanlık-2019

Projelerde Yaptığı Görevler:

 1. CTLA4 IM101-102 2003-2005 Faz III Çalışması: Abatacept (Orencia)’in romatoid artritli ve metotreksata yetersiz yanıt veren hastalardaki etkinliğinin araştırıldığı randomize, plasebo kontrollü, çok merkezli klinik çalışma; BMS-Araştırmacı

 2. CTLA4 IM101-031 2003-2005 Faz III Çalışması: Abatacept (Orencia)’in romatoid artritli ve metotreksata yetersiz yanıt veren hastalardaki güvenilirliğinin araştırıldığı randomize, plasebo kontrollü, çok merkezli klinik çalışma; BMS-Araştırmacı

 3. Ege Üniversitesi Fon Saymanlığı Projesi2017DİŞ018, Proje araştırmacısı, 2017

İdari Görevler:

 • Fakülte Yönetim Kurulu Doçent temsilcisi (23.01.2019)

 • İç hastalıkları-Çocuk Hastalıkları İmmunoloji /allerji Tıbbi Mikrobiyoloji Lab Danışma kurulu üyeliği (09.04.2019)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği (TRD)

 

Ödüller:

1- M.Kalfa, G.Karabulut, H.Koçanaoğulları, S.Akın, Z.Yılmaz, Y.Kabasakal. 2. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu. “Vasküliti taklit eden segmental arteriyel mediolizis olgusu” 2. Ödülü. Mardin, Türkiye, Mart 2012

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2012-2013 eğitim yılı;

Anti Fosfolipid Antikor Sendromu

Akut Romatizmal Ateş

Enfeksiyöz Artritler

2. Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, 2012-2013 eğitim yılı;

Romatolojide Kullanılan İlaçlar ve Diş Hekimi

Sistemik Skleroz ve Diğer Romatolojik Patolojilerde Ağız Boşluğu

3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013-2014 eğitim yılı;

Anti Fosfolipid Antikor Sendromu

Akut Romatizmal Ateş

Enfeksiyöz Artritler

4. Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, 2013-2014 eğitim yılı;

Romatolojide Kullanılan İlaçlar ve Diş Hekimi

Sistemik Skleroz ve Diğer Romatolojik Patolojilerde Ağız Boşluğu

5. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014-2015 eğitim yılı;

Anti Fosfolipid Antikor Sendromu

Akut Romatizmal Ateş

Enfeksiyöz Artritler

6. Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, 2014-2015 eğitim yılı;

Romatolojide Kullanılan İlaçlar ve Diş Hekimi

Sistemik Skleroz ve Diğer Romatolojik Patolojilerde Ağız Boşluğu

7. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2015-2016 eğitim yılı;

Anti Fosfolipid Antikor Sendromu

Akut Romatizmal Ateş

Enfeksiyöz Artritler

8. Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, 2015-2016 eğitim yılı;

Romatolojide Kullanılan İlaçlar ve Diş Hekimi

Sistemik Skleroz ve Diğer Romatolojik Patolojilerde Ağız Boşluğu

9. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2016-2017 eğitim yılı;

Anti Fosfolipid Antikor Sendromu

Akut Romatizmal Ateş

Enfeksiyöz Artritler

10. Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, 2016-2017 eğitim yılı;

Romatolojide Kullanılan İlaçlar ve Diş Hekimi

Sistemik Skleroz ve Diğer Romatolojik Patolojilerde Ağız Boşluğu

11. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2017-2018 eğitim yılı;

Anti Fosfolipid Antikor Sendromu

Akut Romatizmal Ateş

Enfeksiyöz Artritler

12. Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, 2017-2018 eğitim yılı;

Romatolojik hastalıklar ve Diş hekimliği

13. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2018-2019 eğitim yılı;

Enfeksiyöz Artritler

Romatolojide Laboratuvar Testleri

Romatolojik Hastalıklara Genel Bakış

14. Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, 2018-2019 eğitim yılı;

Romatolojik Hastalıklar ve Diş Hekimliği

15. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2019-2020 eğitim yılı;

Enfeksiyöz Artritler

Romatolojide Laboratuvar Testleri

Romatolojik Hastalıklara Genel Bakış

16. Ege Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, 2019-2020 eğitim yılı;

Romatolojik Hastalıklar ve Diş Hekimliği  

HAKEMLİKLER

International Journal of Medicine and Medical Sciences 2011, makale

Türkiye Klinikleri journal of medical research 2013, olgu sunumu

BMJ Case Reports 2014, olgu sunumu

European Journal of rheumatology 2014, olgu sunumu

Türkiye Klinikleri İç hastalıkları Dergisi 2015, olgu sunumu

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports 2015, olgu sunumu

BMJ Case Reports 2015, olgu sunumu

European Journal of rheumatology 2015, makale

European Journal of rheumatology 2015, makale

BMJ Case Reports 2016, olgu sunumu

Rheumatology International 2017 Olgu Sunumu

Rheumatology International 2017 makale

Rheumatology International 2018 makale

Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Dergisi 2019 makale

Ege Tıp Dergisi-2019 Hakem

Koceeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi-2019

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. F.Ogut, R.Midilli, G.Oder, EZ Engin, B.Karci, Y.Kabasakal, "Laryngeal findings and voice quality in Sjögren's syndrome", Auris Nasus Larynx , 375-380 pp., 2005

A2. AC.Kobak , G.Oder, S.Kobak, M.Argin , V.Inal, "Ochronotic arthropathy: disappearance of alkaptonuria after liver transplantation for hepatitis B-related cirrhosis.",JClinRheumatol,323-325pp.,2005,DOI: 10.1097/01.rhu.0000191157.25894.55

A3. O.Kayim, A.Gokçay, N.Celebisoy, F.Gokçay, G.Oder, "Childhood-Onset Optic Neuritis as the First Manifestation of Behçet's Disease", Neuro-Ophthalmology (ISI) , 69-71 pp., 2005 , DOI: 10.1080/01658100600743166

A4. Y.Kabasakal, G.Kitapcioglu, T.Turk, G. Oder, R.Durusoy, N.Mete, S.Egrilmez, T.Akalin, "The prevalence of Sjögren's syndrome in adult women", Scand J Rheumatol (ISI) , 379-383 pp., 2006 , DOI: 10.1080/03009740600759704

A5. B.Biyikoğlu, N.Buduneli, L.Kardeşler, K.Aksu, G.Oder, N.Kütükçüle, "Evaluation of t-PA, PAI-2, IL-1beta and PGE(2) in gingival crevicular fluid of rheumatoid arthritis patients with periodontal disease", J Clin Periodontol , 605-611 pp., 2006 , DOI: 10.1111/j.1600-051X.2006.00961.x

A6. F.Gokçay, N.Celebisoy, A.Gökçay, Y.Kabasakal, G.Oder, "Primary Sjögrens syndrome presenting as neuromyelitis optica.", Pediatr Neurol , 58-60 pp., 2007 , DOI: 10.1016/j.pediatrneurol.2006.07.008

A7. T.Cirpan, A.Guliyeva, G.Onder, MC.Terek, A.Ozsaran, Y.Kabasakal, O.Zekioglu, S.Yucebilgin, "Comparison of human papillomavirus testing and cervical cytology with colposcopic examination and biopsy in cervical cancer screening in a cohort of patients with Sjogren's syndrome", Eur J Gynaecol Oncol (ISI) , 302-306. pp., 2007

A8. E.Alpöz, P.Güneri, G.Onder, H.Cankaya, Y.Kabasakal, T.Köse, "The efficacy of Xialine in patients with Sjögren's syndrome: a single-blind, cross-over study", Clin Oral Investig (ISI) , 165-172 pp., 2008 , DOI: 10.1007/s00784-007-0159-3

A9. G.Kose, S.Hepguler, F.Atamaz, G.Oder, "A comparison of four disability scales for Turkish patients with neck pain", J Rehabil Med , 358-362. pp., 2007 , DOI: 10.2340/16501977-0060

A10. K.Aksu, A.Donmez, Y.Ertan, G.Keser, V.Inal, G.Oder, M.Tombuloglu, Y.Kabasakal, E.Doganavsargil, "Hodgkin's lymphoma following treatment with etanercept in ankylosing spondylitis", Rheumatol Int (ISI) , 185-187 pp., 2007 , DOI: 10.1007/s00296-007-0391-9

A11. K.Aksu, G.Kitapcioglu, G.Keser, A.Berdeli, G.Karabulut, S.Kobak, M.Ozmen, V.Inal, Y.Kabasakal, F.Oksel, H.Kocanaogullari, E.Doganavsargil, "FcgammaRIIa, IIIa and IIIb gene polymorphisms in Behçet's disease: do they have any clinical implications?", Clin Exp Rheumatol (ISI) , S77-83 pp., 2008

A12. F.Tarhan, F.Vural, B.Kosova, K.Aksu, O.Cogulu, G.Keser, C.Gündüz, M.Tombuloglu, G.Oder, E.Karaca, E.Doganavsargil, "Telomerase activity in connective tissue diseases: elevated in rheumatoid arthritis, but markedly decreased in systemic sclerosis", Rheumatol Int , 579-583. pp., 2008 , DOI: 10.1007/s00296-007-0472-9

A13. S.Eyigor, Y.Kirazli, K.Capaci, G.Oder, F.Tarhan, V.Inal., "Isokinetic ankle plantarflexion and dorsiflexion strength in patients with rheumatoid arthritis", Isokinetics and Exercise Science , 25-31 pp., 2008 , DOI: false

A14. F.Gökçay, G.Oder, N.Celebisoy, A.Gökçay, H.Sirin, Y.Kabasakal, "Headache in primary Sjögren's syndrome: a prevalence study", Acta Neurol Scand , 189-192 pp., 2008 , DOI: 10.1111/j.1600-0404.2008.00997.x

A15. F.Gokcay, N.Celebisoy, A.Gokcay, G.Oder, Y.Kabasakal, K.Aksu, T.Kose, "Multimodal Evoked Potentials in Primary Sjögren's Syndrome without Neurological Manifestations", Journal of Neurological Sciences (Turkish) (ISI) , 390-395 pp., 2009

A16. S.Egrilmez, F.Aslan, G.Karabulut, Y.Kabasakal, A.Yagci, "Clinical efficacy of the smartplug in the treatment of primary Sjogren's syndrome with keratoconjunctivitis SICCA: one-year follow-up study", Rheumatol Int , false pp., 2010 , DOI: 10.1007/s00296-010-1527-x

A17. V.Inal, G.Kitapcioglu, G.Karabulut, G.Keser, Y.Kabasakal, "Evaluation of quality of life in relation to anxiety and depression in primary Sjögren's syndrome", Mod Rheumatol , 588-597 pp., 2010 , DOI: 10.1007/s10165-010-0329-z

A18. H.Cankaya, E.Alpöz, G.Karabulut, P.Güneri, H.Boyacioglu, Y.Kabasakal, "Effects of hydroxychloroquine on salivary flow rates and oral complaints of Sjögren patients: a prospective sample study.", Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod , 62-67 pp., 2010 , DOI: 10.1016/j.tripleo.2010.02.032

A19. ED.Sezer, K.Aksu, O.Caglayan, G.Keser, G.Karabulut, G.Ercan, "DNA damage and its relationship with other oxidative stress parameters in Behcet's disease", Rheumatol Int , false pp., 2010 , DOI: 10.1007/s00296-010-1605-0

​A20. H.Emmungi, M.Kalfa, FY.Zihni, G.Karabulut, G.Keser, S.Sen, K.Aksu, "Interstitial cystitis: a rare manifestation of primary Sjögren's syndrome; successfully treated with low dose cyclosporine", Rheumatol Int , 2011 , DOI: 10.1007/s00296-010-1782-x

A21. G.Karabulut, G.Kitapcioglu, V.Inal, M.Kalfa, F.Yargucu, G.Keser, H.Emmungil, NM.Gokmen, H.Kocanaogullari, K.Aksu, "Cigarette smoking in primary Sjögren's syndrome: positive association only with ANA positivity", Mod Rheumatol , 2011 , DOI: 10.1007/s10165-011-0446-3

A22. V. İnal, H.Koçanaoğulları, G.Karabulut, G.Keser, F.Tarhan, M.argın, T. akalın, C. Çalışkan, Very Low Dose Methotrexate-Induced Rheumatoid Nodules Localized in Buttocks and Palmar Aspects of Phalanges: Case Report Türkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(6):1574-7

A23. G.Karabulut, F.Saraç, G.Kitapçıoğlu, C.Yılmaz, Y.Kabasakal, “ Evaluation of insulin resistance by homeostasis model assesment in female patients with primary Sjögren’s Syndrome”, Kuwait Medical Journal 2011;43(3):220-223

A24. R.Midilli, S.Gode, G.Öder, Y.kabasakal, B.Karcı, “Nasal and paranasal involvement in primary Sjögren’s syndrome”, Rhinology 2013; 51:265-267

A25. H.Emmungil, M.Erdoğan, M.Kalfa, G.Karabulut, H.Koçanaoğulları, V.İnal, K.Aksu, F.Oksel, Y.Kabasakal, G.Keser, “Autoimmune thyroid disease in ankylosing spondylitis”, Clinical Rheumatology 2014,  DOI: 10.1007/s10067-013-2466-1

A26. M.Kalfa, H.Koçanaoğulları, F.Zihni, G.Karabulut, H.Emmungil, V.İnal,”Therapy resistant idiopathic scledema: an underliying pathology not always present” Eur J Rheum 2015;2(4):163-164

A27. M.Kalfa, H.Koçanaoğulları, G.Karabulut, H.Emmungil, V.İnal, C.Çınar , Z.Yılmaz S.Gücenmez, Y.Kabasakal “ .Segmental arterial mediolysis mimics systemic vasculitis” Eur J Rheum 2016;3(3):136-138

A28. G.Serin, G.Karabulut, Y.Kabasakal, G.Kandiloğlu, T.Akalin, “The Importance of Minor Salivary Gland Biopsy in Sjögren Syndrome Diagnosis and the Clinicopathological Correlation”.Turkish Journal of Pathology; 2016;32(2):65-9

A29. Sezis Demirci M, Karabulut G, Gungor O, Çeltik A, Ok E, Kabasakal Y, “Is There an increased arterial stiffness in patients with Primary Sjogren’s Syndrome”, Internal Medicine; 2016;55:455-459

A30. S.Eyigör, B.Sezgin, G.Karabulut4, K.Öztürk, S.Göde, T,”Evaluation of swallowing Functions in Patients with Sjögren's Syndrome”. Dysphagia;  2017;32(2), 271-278

A31. Y.Kabasakal, G.Kitapçıoğlu, G. Karabulut, M.Tezcan, A. Balkarlı, A. Aksoy, Ş.Yavuz, S.Yılmaz, T.Kaşifoğlu, U.Kalyoncu, E.Dalkılıç, A.Tufan, R.Mercan, F.Yıldız, T.Şentürk, F.Önen, C.Bes, E.Erken, E.Tunç, S.Kamalı, E.Tarhan, A.Yazıcı, N.Düzgün, M.Bıçakcıgil, M.Özmen, L.Öcal, F.Alibaz-Öner, D.Solmaz, V.Çobankara, S.Nalbant, E.Günal kasapoğlu, D.Kaşkari, B.Göker “ Criteria sets for primary Sjögren’s syndrome are not adequate for theose presenting with extraglandular organ involvements as theri dominant clinical features”, Rehumatol Int;2017;37(5)675-684

A32. Ö.Özçaka, E.Alpöz, A.Nalbantsoy, G.Karabulut, Y. Kabasakal, “ Clinical periodontal status and inflammatory cytokines in primary sjogren syndrome and rheumatoid artritis. J Periodontol; 2018 May 11. doi: 10.1002/JPER.17-0730. [Epub ahead of print]

A33. G.Karabulut, G.Kitapçıoğlu, Ö.Özçaka, E.Alpöz, A.Nalbantsoy, H.Koçanaoğulları , S.Gücenmez, G.Keser, Y.Kabasakal Y, “Saliva levels of caspase-1, TNF-α, and IFN-γ in primary Sjögren's syndrome: oral mucosal abnormalities revisited”Turk J Med Sci. 2018 Jun 14;48(3):554-559. doi: 10.3906/sag-1710-31.

A34. G.Tanıgör, G.Karabulut, N.Çelebisoy, C.Eraslan, FY.Zihni,”Stroke presenting with an isolated foot drop in a patient with antiphospholipid syndrome: an uncommon clinical entity” Neurol Sci. 2019 Jan;40(1):193-194. doi: 10.1007/s10072-018-3552-6.

A35. C.Dinckal, G.Karabulut, BS.Kumbaracı, NM. Gokmen, “A case of Glandular Cheilitis presenting with recurrent swelling of the lips during the course of rheumatoid arthritis”Rheumatology:Current Research. 2019 9:250. DOI: 10.35248/2161-1149.19.9.250

A36. S.Eyigor, B.Sezgin BD.Kuntman, G.Karabulut, F.Zihni Yargucu, K. Ozturk, T.Kirazli

“Oropharyngeal swallowing functions are impaired in patients with scleroderma”.

Clin Exp Rheumatol. 2019 Dec 27. [Epub ahead of print] No abstract available.

A37. F. Özel , B. Çökmez Yetim, S. Yatarkalkmaz, G. Karabulut ”Determination of Use of Alternative Medicine Methods in Patients With Ankylosing Spondylitis” Holist Nurs Pract 2020 Apr 1, doi: 10.1097/HNP.0000000000000386. 

ESERLER

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. I.Atwater, N.Bucay, E.Rojas, G.Altan, P.Caviedes, L.Jovanovic, Cell transplant Society 10th Anniversary Meeting konferansı dahilinde "Oral Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Transfection of HIT insulin-secreting cells with IDO for immune protection does not interfere with normal physiological signaling", A2-2 pp., Colorado, USA, Ekim 2001

B2. K.Aksu, G.Altan Oder, Y.Kabasakal, G.Keser, V. İnal, A.Isık, S.Cetinkalp, E.Doganavsargil, Annual European Congres of Rheumatology EULAR 2001 konferansı dahilinde "Annals of the Rheumatic Diseases, Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Incidence of pancreatic Autoantibodies in Primary Sjogren Syndrome", 205 pp., Prague, Czech Republic, 2001

B3. S.Kobak, G.Oder, Y.Kabasakal, E.Doganavsargil Sjögren’s Syndrome in Patients with Ankylosing Spondylitis, Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2004 konferansı dahilinde "EULAR-2004 Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Sjögren’s Syndrome in Patients with Ankylosing Spondylitis", 352 pp., Berlin, Germany, Haziran 2004

B4. E.Erginoz, G.Demirpolat, G.Oder, Y.Kabasakal, R.Savas, Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2004 konferansı dahilinde "EULAR 2004 Abstracts" bildiri kitapçığındaki "The place of surface coil magnetic resonance imaging and ultrasonographic examination of parotid glands in the diagnosis of Sjögren’s Syndrome", 472 pp., Berlin, Germany, Haziran 2004

B5. Y.Kabasakal, G.Kitapcioglu, T.Turk, G.Oder, R.Durusoy, N.Mete, S.Egrilmez, T. Akalin, Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2004 konferansı dahilinde "EULAR 2004 Abstracts" bildiri kitapçığındaki "The prevalence of Sjögren's syndrome (SS) in İzmir, Turkey", 503 pp., Berlin, Germany, Haziran 2004

B6. DY.Atasever, N.Mogulkoc, G.Oder, Y.Kabasakal, R.Savas, H.Alper, European Respiratory Society (ERS), Annual Congress konferansı dahilinde "Eur Respir J 2004,Suppl 48" bildiri kitapçığındaki "Pulmonary disease in primary Sjögren’s syndrome: symptoms, pulmonary function tests and HRCT", 487 pp., Glasgow, Scotland, Eylül 2004

B7. S.Eyigor, Y.Kirazli, K.Capacı, G.Oder, F.Tarhan, V.Inal, IOF World Conggress on Osteoporosis konferansı dahilinde "Osteoporosis International 17(SupII)" bildiri kitapçığındaki "Bone density in rheumatoid arthritis: Relationship with isokinetic ankle muscle strength", 191 pp., Toronto, Canada, Haziran 2006

B8. A.Guliyeva, G.Oder, C.Terek, A.Ozsaran, Y.Kabasakal, O.Zekioglu, S.Yucebilgin, Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2006 konferansı dahilinde "Ann Rheum Dis 65 (sup.II)" bildiri kitapçığındaki "Colposcopic, cytological and histopathological findings in a cohort of women with Sjogren's syndrome", 473 pp., Amsterdam, Netherland, Haziran 2006

B9. F.Tarhan, B.Kosova, F.Vural, K.Aksu, O.Cogulu, G.Keser, C.Gündüz, M.Tombuloglu, G.Oder, E.Karaca, E.Doganavsargil, Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2006 konferansı dahilinde "Ann Rheum Dis 65 (sup.II)" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of telomerase activity in 53 cases with connective tissue disorders", 525 pp., Amsterdam, Netherland, Haziran 2006

B10. F.Tarhan, G.Demirpolat, G.Keser, K.Aksu, G.Oder, S.Gunel, S.Ozbek, Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2006 konferansı dahilinde "Ann Rheum Dis 65 (sup.II)" bildiri kitapçığındaki "Power Doppler Ultrasonography in differentiating primary and secondary Raynaud’s phenomenon", 526 pp., Amsterdam, Netherland, Haziran 2006

B11. V.Inal, S.Aydogdu, H.Kocanaogulları, G.Keser, G.Oder, K.Aksu, Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2006 konferansı dahilinde "Ann Rheum Dis 65 (sup.II)" bildiri kitapçığındaki "Retrospective analysis of 41 rheumatology patients developing osteonecrosis", 264 pp., Amsterdam, Netherland, Haziran 2006

B12. F.Tarhan, G.Keser, K.Aksu, H.Kocanaogullari, G.Oder, P.Talu, N.Hizli, F.Oksel, S.Kobak, Y.Kabasakal, E.Doganavsargil, Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2006 konferansı dahilinde "Ann Rheum Dis 65 (sup.II)" bildiri kitapçığındaki "Anti-TNF treatment does not increase the risk of TB if used according to local guidelines", 504 pp., Amsterdam, Netherland, Haziran 2006

B13. G.Oder, F.Oksel, G.Keser, K.Aksu, Y.Kabasakal, O.Gulbahar, V.Inal, F.Tarhan, N.Gokmen, H.Kocanaogullari, E.Doganavsargil, Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2006 konferansı dahilinde "Ann Rheum Dis 65 (sup.II)" bildiri kitapçığındaki "Retrospective analysis of 11 Turkish patients with anti-Jo-1 syndrome", 518 pp., Amsterdam, Netherland, Haziran 2006

B14. F.Farki, S.Egrilmez, G.Oder, A.Yagci, Y.Kabasakal, Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2006 konferansı dahilinde "Ann Rheum Dis 65 (sup.II)" bildiri kitapçığındaki "The clinical efficacy of the thermodynamic punctal plug therapy in keratoconjunctivitis sicca", 472 pp., Amsterdam, Netherland, Haziran 2006

B15. N.Mogulkoc, DY.Atasever, G.Oder, Y.Kabasakal, R.Savas Thin-walled cysts on HRCT and primary Sjögren’s syndrome, European Respiratory Society (ERS) Annual Congress konferansı dahilinde "Eur Respir J, 2006, Suppl" bildiri kitapçığındaki "Thin-walled cysts on HRCT and primary Sjögren’s syndrome", 306s pp., Munich, Germany, Eylül 2006

B16. F.Gökçay, G.Oder, N.Celebisoy, A.Gökçay, H.Sirin Y.Kabasakal, Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2007 konferansı dahilinde "Ann Rheum Dis 66 (sup.II)" bildiri kitapçığındaki "Headache prevalence in primary Sjögren's syndrome", 464 pp., Barcelona, Spain, 2007

B17. E.Alpöz, P.Güneri, G.Onder, H.Cankaya, Y.Kabasakal, T.Köse, Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2007 konferansı dahilinde "Ann Rheum Dis 66 (sup.II)" bildiri kitapçığındaki "The efficacy of Xialine in patients with Sjögren's syndrome: a single-blind, cross-over study", 454 pp., Barcelona, Spain, Haziran 2007

B18. K.Aksu, G.Keser, F.Gokcay, G.Oder, N.Celebisoy, Y.Kabasakal, B.Uludag, E.Doganavsargil, Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2007 konferansı dahilinde "Ann Rheum Dis 66 (sup.II)" bildiri kitapçığındaki "A poor prognosis manifestation in Primary Sjögren’s Syndrome: central nervous system involvement", 453 pp., Barcelona, Spain, Haziran 2007

B19. BN.Keskinöz, A.Noyan, G.Oder, H.Elbi, Y.Kabasakal, Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2009 konferansı dahilinde "Ann Rheum Dis 68 (sup.III)" bildiri kitapçığındaki "Sjögren Syndrome and psychiatric comorbidity", 533 pp., Copenhagen, Denmark, Haziran 2009

B20. V.Inal, G.Kitapcioglu, G.Karabulut, Y.Kabasakal, 10th International Symposium on Sjögren’s Syndrome konferansı dahilinde "Final Program and Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of quality of life and prediction of anxiety and depression in patients with Primary Sjögren’s Syndrome using SF-36, WHOQOL-BREF and HADS", 126-127 pp., Brest, France, Ekim 2009

B21. G.Karabulut, Y.Kabasakal, M.Argın, G.Kitapcioglu, 10th International Symposium on Sjögren’s Syndrome konferansı dahilinde "Final Program and Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Sacroiliitis in patients with Primary Sjögren’s Syndrome", 118 pp., Brest, France, Ekim 2009

B22. G.Karabulut, F.Sarac, C.Yılmaz, Y.Kabasakal, 10th International Symposium on Sjögren’s Syndrome konferansı dahilinde "Final Program and Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Insulin resisitance in Primary Sjögren’s Syndome", 91-92 pp., Brest, France, Ekim 2009

B23. H.Cankaya, E.Alpöz, G.Karabulut, P.Güneri, H.Boyacioglu, Y.Kabasakal, 10th International Symposium on Sjögren’s Syndrome konferansı dahilinde "Final Program and Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Effects of hydroxychloroquine on salivary flow rates and oral complaints of Sjögren patients: a prospective sample study", 118 pp., Brest, France, Ekim 2009

B24. G.Karabulut, G.Kitapcıoglu, V.Inal, M.Kalfa, Y.Kabasakal,G.Keser, H.Kocanaogulari, K.Aksu, Annual European Congress of Rheumatology - EULAR 2010 konferansı dahilinde "Ann Rheum Dis 69 (sup.III)" bildiri kitapçığındaki "Association of smoking with autoantibodies and extraglandular involvement in Primary Sjögren’s Syndrome", 404 pp., Rome, İtaly, Haziran 2010

B25. Kabasakal Y, Kitapcioglu G, Karabulut G, Tezcan ME, Balkarlı A, Aksoy A, Yavuz Ş, Yılmaz S, Kaşifoglu T, Kalyoncu U, Dalkılıç E, Turan A, Yıldız F, Şentürk T, Göker B, Önen F, Beş C, Erken E, Tunç E, Kamalı S, Tarhan F, Yazıcı A, Düzgün N, Bıçakcıgil M, Yılmaz S, Özmen M, Öcal L, Öner FA, Solmaz D, Çobankara V, Çildağlı S, Nalbant S, Pay S, Günal EK, Kaşkari D, 11th International Symposium on Sjögren’s Syndrome konferansı dahilinde "Final Program and Abstract Book" bildiri kitapçığındaki " Primary Sjogren’s Syndrome of 834 patients in Turkey: TURKSSVOC Group, Athens, Greece, 28 Eylül-1 Ekim 2011

B26. Sezis Demirci M, Karabulut G, Gungor O, Celtic A, Ok E, Kabasakal Y, 11th International Symposium on Sjögren’s Syndrome konferansı dahilinde "Final Program and Abstract Book" bildiri kitapçığındaki “Is There an increased arterial stiffness in patients with Primary Sjogren’s Syndrome”, Athens, Greece, 28 Eylül-1 Ekim 2011

B27. Kayikcioglu M, Karabulut G, Talu Ocakci P, Kabasakal Y, “Pulmonary arterial hypertension in patients with Primary Sjogren’s Syndrome: An echocardiographic evaluation”, Athens, Greece, 28 Eylül-1 Ekim 2011

B28. H.Emmungil, M.Erdoğan, M.Kalfa, G.Karabulut, H.Koçanaoğulları, V.İnal, Y.Kabasakal, F.Oksel, K.Aksu, G.Keser, 2012 Annual Scientific Meeting dahilinde “Arthritis & Rheumatism” bildiri kitapçığındaki “ The prevalance 0f autoimmune thyroid disfunction in ankylosing spondylitis” Washington,DC, USA, ekim 2012

B29.  Z.Yılmaz, G.Karabulut, G.Kitapçıoğlu, Y.Kabasakal, Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2013 konferansı dahilinde "Ann Rheum Dis 72 (sup.III)" bildiri kitapçığındaki "Vitamin D levels and the correlation with disease activity in primary Sjögren’s syndrome”, 909 pp., Madrid, Spain, Haziran 2013

B30. M.Kalfa, V.İnal, C.Çavuşoğlu, H.Koçanaoğulları, G.Karabulut, H.Emmungil, Z.Yılmaz, S.Gücenmez, Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2013 konferansı dahilinde "Ann Rheum Dis 72 (sup.III)" bildiri kitapçığındaki "Screening latent tuberculosis infection with tuberculin skin test and quantiferon-TB gold test in patients with Behçet’s disease and Takayasu arteritis”, 634 pp. Madrid, Spain, Haziran 2013

B31. E.Kısmalı, G.Karabulut, Y.Kabasakal, G.Kavukçu, European society of head and neck radiology ESHNR 26 th Congress and Refresher Course, bildiri kitapçığındaki (Oral presentation) “Sonoelastography in Primary Sjögren’s Syndrome”, 68pp, İzmir,Turkey, 3-5 Ekim 2013

B32. E.Kısmalı, G.Karabulut, Y.Kabasakal, G.Kavukçu, 25 th Congress of the European federation of Societes for Ultrasound in Medicine and biology(EFSUMB) bildiri kitapçığındaki (Oral presentation) “ Parotid gland Sonoelastography in patients with Primary Sjögren’s Syndrome”, S19pp, Stuttgart, Germany, 9-12 Ekim 2013

B33. R.Tuncel, F.Bademkıran, A.Acerer, G.Karabulut, Y.Kabasakal, 30th ınternational congress of Clinical Neurophysiology(ICCN) bildiri kitapçığındaki “Neurological involvement in systemic lupus erythematosus and Primary Sjögren’s Syndrome: an electrodiagnostic study with neurologically asymptomatic patients”, 1117pp, Berlin, Germany 2014

B34. E.Er Gülbezer, F.Yargucu Zihni, G.Karabulut, G. Keser, Y.Kabasakal, Annual European Congress of Rheumatology - EULAR 2017 konferansı dahilinde "Ann Rheum Dis 76 (sup.2)" bildiri kitapçığındaki "Survival in an Turkish inflammotory myositis cohort: a single-centre study", 899 pp., Madrid, Spain, Haziran 2017

B35. F.Yargucu Zihni, G.Karabulut, F. Oksel, 5th International Congress on Controversies in Rheumatology and Autoimmunity konferansı dahilinde "bildiri kitapçığındaki "The retrospective evaluation of clinical manifestations in clinically silent lupus nephritis ", Florence, Italy, Mart 2019

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : (-)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.  A.Kokuludağ, G.Öder, E.Terzioğlu, F.Sebik, T.Kabakçı, "Behçet hastalığında amiloidoz", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 84-87 pp., 1994

D2. G.Altan, G.Keser, "Romatoid Artrit tedavisinde diyetin yeri", İlaç ve Tedavi Dergisi (The Turkish Journal of Drugs & Therapeutics) (ISI) , 396- 401 pp., 2000

D3. S.Eyigör, Y.Kirazlı, K.Çapacı, G.Öder, F.Tarhan, V.İnal, "Romatoid artritli hastalarda izokinetik ayak bileği kas gücü ile kemik yoğunluğunun ilişkisi", Ege Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi (Journal of Ege Physical Medicine and Rehabilitation) , 125-130 pp., 2005

D4. G.Karabulut, "Sjögren Sendromu tanımı, sınıflandırma kriterleri", Sjögren Sendromu Özel Sayısı (Sayı Ed: Y. Kabasakal) Türkiye Klinikleri İmmunoloji Romatoloji Dergisi , 1-5 pp., 2008

D5. G.Karabulut, G.Kitapçıoğlu, M.Argın, Y.Kabasakal, "Primer Sjögren sendromlu olgularda sakroiliit sıklığı nedir?", Ege Tıp Dergisi (Ege Journal of Medicine) (ISI) , 47-51 pp., 2011

D6. G.Karabulut, "Behçet hastalığına ikincil Akut Optik Sinir tutulumu;İki Olgu Sunumu", Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi , 86-90 pp., 2017                                                                                                          

D7. M.Kara, Ö.Bayındır, F.YArgucu Zihni, G.Karabulut, S.Bayraktaroğlu, H.Koçanaoğulları, N.Çelebisoy, F.Oksel” Granulomatosis with polyangiitis; activation or infection?", Ege Journal of Medicine, (57)3 174-177, 2018

D8. Y.Kabasakal, G.Karabulut “Sjögren Sendromu ve Gebelik Sjögren's Syndrome and Pregnancy Yasemin KABASAKAL, Gonca KARABULUT, İç Hastalıkları AD, Romatoloji BD, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir Turkiye Klinikleri J Rheumatol-Special Topics 2018;11(2):97-103

D9. G.Karabulut, “Türkiye Romatoloji Derneği Romatizmal Hastalıklarda Gebelik Yönetimi ve Gebelikte Anti-romatizmal İlaç Kullanım Önerileri”Ulusal Romatoloji Dergisi, 11(2)91-104, 2019 (p-ISSN: 2651-2653; e-ISSN: 2651-2661)

D10. M.Kara, H.Koçanaoğulları, F.YArgucu Zihni, G.Karabulut, ”Bilinen en eski çelişki” Ege Journal of Medicine, (58)Ek Sayı:69-70, 2019

D11. G.Tanıgör, H.Koçanaoğulları, F.YArgucu Zihni, G.Karabulut, ”Dermatomyozit ve malignite birlikteliği” Ege Journal of Medicine, (58)Ek Sayı:71-72, 2019

D12. HE.Öz, M.Kara, G.Karabulut,Y.Kabasakal ”Hipokalemik periyodik paralizi ile başlangıç gösteren Primer Sjögren Sendromu” Ege Journal of Medicine, (58)Ek Sayı:73-74, 2019

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. AG.Özgen, G.Altan, F.Hamulu, Ş.Çetinkalp, F.Bayraktar, C.Yılmaz, T.Kabalak, M.Tüzün, 19. Ulusal Endokrinoloji-Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Myokard enfarktüsü geçiren erkelerde plasma DHEAS düzeyleri.", 3-6 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 1996

E2. Ş.Çetinkalp, G.Altan, F.Hamulu, F.Bayraktar, F.Sebik, T.Kabalak, C.Yılmaz, M.Tüzün, 34. Ulusal Diabet Kongresi ve 3. Uluslar arası Obesite Sempozyumu konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Tip 1 diyabette immünglobulin G(IgG) Subgrupları", 82 pp., Ankara, Türkiye, Mayıs 1998

E3. R.Midilli, Y.Kabasakal, B.Karcı, F.Öğüt, AF.Şaşoğlu, G.Altan, XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sjögren Hastalığı ve KBB", 274 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2003

E4. S.Eyigör, Y.Krazlı, K.Çapacı, G.Öder, F.Tarhan, V.İnal, Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Romatoid artritli hastalarda ayak bileği plantar-dorsifleksör kas gücünün izokinetik değerlendirilmesi.", 241 pp., Konya, Türkiye, Ağustos Eylül 2005

E5. F.Aslan, S.Eğrilmez, G.Öder, A.Yağcı, Y.Kabasakal, TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi konferansı dahilinde "Sözlü Bildiriler Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Keratokonjonktivitis sikka olgularında termodinamik punktum tıkacının etkinliği", 109 pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2005

E6. V.İnal, H.Koçanaoğullları, G.Kitapçıoğlu, K.Aksu, G.Keser, G.Öder, F.Oksel, Y.Kabasakal, E.Doğanavşargil, Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Romatoid artritli 636 olgunun eklem ve eklem dışı klinik bulguları ve serolojik özellikleri", 82 pp., İzmir, Türkiye, Eylül 2006

E7. V.İnal, S.Aydoğdu, H.Koçanaoğullları, G.Keser, G.Öder, K.Aksu, Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Osteonekroz geliştiren 41 romotoloji hastasının retrospektif analizi", 125 pp., İzmir, Türkiye, Eylül 2006

E8. G.Öder, F.Oksel, G.Keser, K.Aksu, Y.Kabasakal, O.Gülbahar, V.İnal, N.Mete, H.Koçanaoğullları, F.Tarhan, Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "21 anti Jo-1 Sendromlu olgunun retrospektif analizi", 104 pp., İzmir, Türkiye, Eylül 2006

E9. F.Tarhan, G.Keser, K.Aksu, H.Koçanaoğullları, G.Öder, N.Hızlı, F.Oksel, V.İnal, S.Kobak, Y.Kabasakal, E.Doğanavşargil, Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Bölgesel olarak hazırlanmış kılavuzlara uygun önerilen anti TNF tedavi ile tüberküloz riski artmaz", 94-95 pp., İzmir, Türkiye, Eylül 2006

E10. K.Aksu, V.İnal, S.Akar, G.Keser, F.Önen, F.Oksel, FY:Zihni, G.Can, PT.Ocakçı, G.Karabulut, H.Koçanaoğulları, M.Zengin, S.Karaköse, N.Akkoç, Y.Kabasakal, IX. Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Takayasu arteritinde yeni bir seçenek: leflunomid", 142 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2008

E11. K.Aksu, Y.Kabasakal, G.Keser, F.Argun, S.Şahin, V.İnal, FY.Zihni, PT.Ocakçı, G.Karabulut, H.Koçanaoğulları, F.Oksel, IX. Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "158 olguluk psoriatik artrit serimizin klinik, serolojik ve radyolojik özellikleri", 170-171 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2008

E12. K.Aksu, F.Oksel, Y.Kabasakal, G.Keser, O.Gülbahar, G.Karabulut, V.İnal, PTOcakçı, FY. Zihni, H.Çamyar, A.Kokuludağ, H.Koçanaoğulları 30 anti Jo-1 sendromlu olgunun değerlendirilmesi: Hastalık sıklıkla inflamatuar poliartrit ile başlıyor. IX. Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "30 anti Jo-1 sendromlu olgunun değerlendirilmesi: Hastalık sıklıkla inflamatuar poliartrit ile başlıyor", 162-163 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2008

E13. H.Emmungil, M.Kalfa, FY:Zihni, G.Karabulut, Y.Kabasakal, K.Aksu, X. Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "RAED Dergisi; 1(1) Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Primer Sjögren Sendromunda nadir görülen ve siklosporin tedavisiyle düzelen bir tutuluş şekli: interstisyel sistit", 75 pp., Antalya, Türkiye, Ekim Kasım 2009

E14. H.Emmungil, M.Kalfa, H.Koçanaoğulları, V.İnal, G.Keser, F.Oksel, Y.Kabasakal, G.Karabulut, FY.Zihni, K.Aksu, X. Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "RAED Dergisi; 1(1) Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Siklofosfamid kullanan olgularda mortalite ve morbidite", 77-78 pp., Antalya, Türkiye, Ekim Kasım 2009

E15. M.Kalfa, H.Emmungil, FY:Zihni, G.Karabulut, V.İnal, G.Keser, K.Aksu, X. Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "RAED Dergisi; 1(1) Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Geleneksel tedaviye dirençli Behçet hastalığında infliksimab etkinliği", 132 pp., Antalya, Türkiye, Ekim Kasım 2009

E16. G.Serin, G.Karabulut, Y.Kabasakal, G.Kitapçıoğlu, G.Kandiloğlu, T.Akalın, 20. Ulusal Patoloji Kongresi konferansı dahilinde "Türk Patoloji Dergisi 26" bildiri kitapçığındaki "Primer Sjögren Sendromlu, minör tükürük bezi biyopsilerinde lenfosit skoru 3 ve 4 olan olguların klinik ve otoantikor bulgularının karşılaştırılması:274 olgu", 112 pp., Eskişehir, Türkiye, Eylül Ekim 2010

E17. G.Karabulut, G.Kitapçıoğlu, V.İnal, M.Kalfa, F.Yargucu, G.Keser, H.Koçanaoğulları, K.Aksu, Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "RAED Dergisi; 2(2)" bildiri kitapçığındaki "Primer Sjögren Sendromu hastalarında sigara içiminin otoantikorlar ve ekstraglandular tutulum ile ilişkisi", 90 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2010

E18. Kabasakal Y, Kitapcioglu G, Karabulut G, Tezcan ME, Balkarlı A, Aksoy A, Yavuz Ş, Yılmaz S, Kaşifoglu T, Kalyoncu U, Dalkılıç E, Turan A, Yıldız F, Şentürk T, Göker B, Önen F, Beş C, Erken E, Tunç E, Kamalı S, Tarhan F, Yazıcı A, Düzgün N, Bıçakcıgil M, Yılmaz S, Özmen M, Öcal L, Öner FA, Solmaz D, Çobankara V, Çildağlı S, Nalbant S, Pay S, Günal EK, Kaşkari D, Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "RAED Dergisi; 3 supp" bildiri kitapçığındaki "Primer Sjögren sendromu tanılı hastaların tanımlayıcı özellikleri: TURKSSVOÇ grubuna ait 834 hastanın değerlendirilmesi”, 28 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2011

E19. Sezis Demirci M, Karabulut G, Gungor O, Celtic A, Ok E, Kabasakal Y, Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "RAED Dergisi; 3 supp" bildiri kitapçığındaki "Primer Sjögren Sendromunda arteriyel sertlikte artış var mıdır?”, 28 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2011

E20. Kayikcioglu M, Karabulut G, Talu Ocakci P, Kabasakal Y, Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "RAED Dergisi; 3 supp" bildiri kitapçığındaki "Primer Sjögren Sendromunda pulmoner arteryel hipertansiyon: ekokardiografik değerlendirme", 105 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2011

E21. G.Karabulut, S.Gücenmez, H.Koçanaoğulları, H.Emmungil, Z.Yılmaz, K.Aksu, 2. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu dahilinde Tam Metin Bildiri Kitabındaki “Adrenal hemoraji ve adrenal yetmezliğin eşlik ettiği primer antifosfolipid antikor sendromu”  22pp, Mardin, Türkiye, Mart 2012

E22. M.Kalfa, FY.Zihni, H.Koçanaoğulları, H.Emmungil, G.Karabulut, V.İnal, 2. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu dahilinde Tam Metin Bildiri Kitabındaki “Tedaviye dirençli tip 2 sklerödem”  52pp, Mardin, Türkiye, Mart 2012

E23. S.Gücenmez, M.Kalfa, Z.Yılmaz, G.Karabulut H.Koçanaoğulları, Y.kabasakal, 2. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu dahilinde Tam Metin Bildiri Kitabındaki “Dirençli seröz zar tutuluşlu ayrımlaşmamış bağ dokusu hastalıklı olgu”  28pp, Mardin, Türkiye, Mart 2012

E24. M.Kalfa, G.Karabulut, H.Koçanaoğulları, S.Akın, Z.Yılmaz, Y.Kabasakal. 2. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu. “Vasküliti taklit eden segmental arteriyel mediolizis olgusu” 67pp. Mardin, Türkiye, Mart 2012

E25. H.Emmungil, M.Erdoğan, M.Kalfa, G.Karabulut, H.Koçanaoğulları, V.İnal, Y.Kabasakal, F.Oksel, K.Aksu, G.Keser, Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde "RAED Dergisi; 4 supp" bildiri kitapçığındaki "Ankilozan spondilitte otoimmün tiroid fonksiyonu prevalansı”, 153 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2012

E26. S.Gücenmez, G.Karabulut, K.Aksu, 3. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu. “Montelukast kullanımı sonrası tedaviye refrakter nöropati ile prezente olan Churg Strauss olgusunda intravenöz immünglobulin tedavisi” 97pp. Şanlıurfa, Türkiye, Mart 2013

E27. M.Kalfa, S.Çağırgan, G.Karabulut, S.Gücenmez, F.Oksel, 3. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu. “Multipl Myelom ile ilişkili sklerödem” 11pp. Şanlıurfa, Türkiye, Mart 2013

E28. G.Karabulut, V.İnal, H.Koçanaoğulları, S.Gücenmez, XII. Ege Romatoloji Günleri” Translüsent nodül şeklinde presente olan multipl dijital müköz kistler” 139pp. Bodrum Türkiye, Nisan 2013

E29. G.Karabulut, S.Gücenmez, H.Koçanaoğulları, V.İnal, Ankara Romatoloji Eğitim Toplantısı. “Pulmoner slikozis ve ANCA-İlişkili vaskülit birlikteliği” 13-14pp. Sapanca Sakarya, Haziran 2013

E30. S.Gücenmez, G.Karabulut, , M.kalfa, K.Aksu, Ankara Romatoloji Eğitim Toplantısı. “FMF ve RA birlikteliğinde gelişen amiloidozda IL-1 antagonisti anakinranın etkiliği” 26pp. Sapanca Sakarya, Haziran 2013

E31. F.Keklik, D.Mut, G.Karabulut, S.Gücenmez, V.İnal, K.aksu, H.Koçanaoğulları,  Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde bildiri kitapçığındaki "Primer Sjögren Sendromunda tedaviye dirençli nörolojik tutulumda rituximab etkiniliği”, EP128., Çeşme, İzmir, Türkiye, Eylül 2013

E32. G.Karabulut, E.Muradova, N.Töreyin, H.Koçanaoğulları, Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde bildiri kitapçığındaki " Sistemik lupus Eitematoz’lu hastada lenfadenopati: Lupus lenfadeniti?, Kikuchi-Fujimoto hastalığı?i”, EP109, Çeşme, İzmir, Türkiye, Eylül 2013

E33. D.Mut, S.Gücenmez, G.Karabulut, H.Koçanaoğulları, K.Aksu, F.Keklik, ,  Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde bildiri kitapçığındaki "Tedaviye dirençli granülomatoz polianjitisli olguda cladosporium spp enfeksiyonu gelişimi”, EP127, Çeşme, İzmir, Türkiye, Eylül 2013

E34. M.Özışık, S.Gücenmez, H.Koçanaoğulları, V.İnal, G.Karabulut, 4. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu. “Akromegali, Timoma ve Sjögren Sendromu birlikteliği olan bir olgu” 42pp. Trabzon, Türkiye, Mart 2014

E35. S.Gücenmez, F.Tuncer, G.Karabulut, H.Koçanaoğulları, V.İnal, , 4. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu. “Diyare ile başvuran sistemik sklerozlu olgu” 46pp. Trabzon, Türkiye, Mart 2014

E36. S.Gücenmez, F.Keklik, G.Karabulut, H.Koçanaoğulları, V.İnal, , 4. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu. “Juvenil kronik artritli olguda parmakta nodül” 54pp. Trabzon, Türkiye, Mart 2014

E37. S.Gücenmez, F.Tuncer, H.Koçanaoğulları, G.Karabulut, V.İnal, 4. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu. “Ayak bileği şişliği ile prezente olan baker kist rüptürü” 56pp. Trabzon, Türkiye, Mart 2014

E38. Ö.Bayındır, S.Gücenmez, H.Koçanaoğulları, G.Karabulut, V.İnal, Y.Kabasakal, F.Oksel, G.Keser, K.Aksu, 9. Akdeniz Romatoloji Sempozyumu. “Granülomatöz polianjiitis tanısı olan hastalarda rituksimab deneyimi” 18pp. Antalya, Türkiye, Nisan 2014

E39. S.Gücenmez, G.Karabulut, H.Koçanaoğulları, H.Bozkaya, C.Çınar, V.İnal, 9. Akdeniz Romatoloji Sempozyumu. “Takayasu arteriti tedavisinde siklofosfamid ve girişimsel tedavinin yeri” 12pp. Antalya, Türkiye, Nisan 2014

E40. S.Gücenmez, H.Koçanaoğulları, G.Karabulut, S.Gücenmez, V.İnal, 9. Akdeniz Romatoloji Sempozyumu. “membranöz nefropati ile prezente olan primer sjögren sendromu” 9pp. Antalya, Türkiye, Nisan 2014

E41. R.Tuncel, F.Bademkıran, A.Acerer, G.Karabulut, Y.Kabasakal, 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji kongresi. “Sjögren Sendromu ve sistemik lupus eritematozus hastalarında subklinik sinir sistemi tutuluşunun motor uyarılmış potansiyeller, sinir iletim çalışmaları ve nöropsikolojik testler ile araştırılması” 14pp. Antalya, Türkiye, Nisan 2014

E42. NS.Şengöz, G.Karabulut, V.İnal, H.Koçanaoğulları S.Gücenmez, M.Harman, 8. Anadolu Romatoloji Günleri. “Median arkuat ligaman sendromu:Olgu sunumu” Kıbrıs, Mayıs 2014

E43. NS.Şengöz, G.Karabulut, V.İnal, H.Koçanaoğulları S.Gücenmez, M.Harman, 8. Anadolu Romatoloji Günleri. “Median arkuat ligaman sendromu:Olgu sunumu” Kıbrıs, Mayıs 2014

E44. H.Özışık, K.Aksu, S.Gücenmez, H.Koçanaoğulları, V.İnal, G.karabulut, 8. Anadolu Romatoloji Günleri. “Behçet hastalığı ve amiolidoz” Kıbrıs, Mayıs 2014

E45. Ö.Bayındır, S.Gücenmez, H.Koçanaoğulları, G.Karabulut, V.İnal, Y.Kabasakal, F.Oksel, G.Keser, K.Aksu, 8. Anadolu Romatoloji Günleri. “Primer Sjögren Sendromu tanısı olan hastalarda rituksimab deneyimi” Kıbrıs, Mayıs 2014

E46. D.Mut, G.Karabulut, H.Koçanaoğulları, S.Gücenmez, V.İnal, 8. Anadolu Romatoloji Günleri. “Sarkoidozis ve psoriazis birlikteliği” Kıbrıs, Mayıs 2014

E47. G.Karabulut, H.Koçanaoğulları, S.Gücenmez, V.İnal, Ankara Romatoloji Eğitim Toplantısı. “Dev hücreli arteritli bir olgunun izlemi sırasında ortaya çıkan ateş yüksekliği” 7pp. Bolu 2014

E48. NS.Şengöz, S.Gücenmez H.Koçanaoğulları V.İnal, T.Avcı, G.Karabulut, Ankara Romatoloji Eğitim Toplantısı. “Pulmoner slikozis seyri sırasında gelişen ANCA ilişkili vaskülit tablosuna sahip bir olgu” 42pp. Bolu 2014

E49. S.Tekeoğlu, S.Gücenmez H.Koçanaoğulları, F.oksel, V.İnal, G.Karabulut, Ankara Romatoloji Eğitim Toplantısı. “Ankilozan spondilitte romatoid artrit ile karışabilen el tutulumu” 20pp. Bolu 2014

E50. Ö.Bayındır, S.Gücenmez, H.Koçanaoğulları, G.Karabulut, V.İnal, Y.Kabasakal, F.Oksel, G.Keser, K.Aksu, XV. Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde bildiri kitapçığındaki " Primer Sjögren sendromu tanılı hastalarda rituksimab deneyimi”, 129pp, Antalya, Türkiye, Ekim 2014

E51. H.Heybeli G.Karabulut, H.Koçanaoğulları, V.İnal, M.Yılmaz 5. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu. “Akut karın ile acil servise başvuran polimyozit tanılı olgu” 97pp. Kayseri, Türkiye, Mart 2015

E52. F.Tuncer, H.Koçanaoğulları, G.Karabulut, V.İnal, 5. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu. “Sistemik lupus eritematozus tanılı hastada bilateral el bilek ağrısı olgu” 76pp. Kayseri, Türkiye, Mart 2015

E53. S.Tekeoğlu, V.İnal, G.Karabulut, H.Koçanaoğulları, 5. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu. “Bağ dokusu hastalığına benzeyen cilt bulguları ile başvuran olgu” 74pp. Kayseri, Türkiye, Mart 2015

E54. G.Karabulut, H.Koçanaoğulları, V.İnal, 5. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu. “Ekstremitelerde purpurik lezyonlar; nadir görülen bir hastalık” 102pp. Kayseri, Türkiye, Mart 2015

E55. A.Öztürk, H.Heybeli, S.Ketenci, V.İnal, G.Karabulut, H.Koçanaoğulları, XIII. Ege Romatoloji Günleri” Nadir görülen bir septik artrit” Özdere, Türkiye, Nisan 2015

E56. E.Terzıoğlu, A.Kadayıfcı, A.Danalıoğlu, A.Gul, A.İ.Ertenlı, B.Kısacık, E.Bulbul Başkan, E.M.Acar, E.K.Çetın, E.Adışen, F.Akyuz, G.Karabulut, G.Ozarmağan, H.Akın, I.T.Gunay, M.Sayarlıoğlu, M.Başaranoğlu, M.Aydınlı, N.Onsun, N.Atakan, N.Akkoc, O.Kocaman, O.Karadağ, S.Kaymakoğlu, S.B. Erer, Ş.Ataman, T.Kaşıfoğlu, XVII. Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde bildiri kitapçığındaki " Türkiye’de kronik inflamatuar hastalıklarda ilaç tedavisine ilişkin hastaya spesifik ve genel inanışlar ve seçilmiş sistemik tedaviler için hastaların tedavi uyumu: çok uluslu çapraz-kesitsel bir çalışmanın(ALIGN)lokal sonuçları”, 112pp, Antalya, Türkiye, Ekim 2016

E57. Ç.Dinçkal, G.Karabulut, N.M.Gökmen, XVII. Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde bildiri kitapçığındaki " Dudaklarda tekrarlayan şişlik ile başvuran glandüler keilitisli olgu”, 186pp, Antalya, Türkiye, Ekim 2016

E58. F. Tuncer, G.Karabulut, H.Koçanaoğulları, V.İnal, F.Yargucu Zihni 6. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu. “Sjögren Sendromu Tanılı Hastada Kronik Diyareye Yaklaşım” 44pp. Samsun, Türkiye, Mart 2016

E59. F.Tuncer, G.Karabulut, M.Yılmaz, H.Koçanaoğulları, V.İnal, 6. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu. “Psoriatik Artrit Tanılı Hastada Gelişen Nefropati ” 42pp. Samsun, Türkiye, Mart 2016

E60. F.Tuncer, G.Karabulut, B.Gerçeker, H.Koçanaoğulları, V.İnal, 6. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu. “Spondiloartropati Tanılı hasta ve Psoriazis” 46pp. Samsun, Türkiye, Mart 2016

E61. M.Pekdiker, V.İnal, G.Karabulut, , H.Koçanaoğulları, F.Oksel, 14. Ege Romatoloji Günleri” Artrit ile seyreden bir immün yetmezlik olgusu” 97pp. Dalaman Türkiye, Mayıs 2017

E62. M.N.Taş, F.Yargucu Zihni, G.Karabulut, , H.Koçanaoğulları, M.Erdinç, F.Oksel, 14. Ege Romatoloji Günleri ”Hemofagositoz nedeni olarak tüberküloz” 95pp. Dalaman Türkiye, Mayıs 2017

E63. E.Er Gülbezer, F.Yargucu Zihni, G.Karabulut, , H.Koçanaoğulları, F.Oksel, 14. Ege Romatoloji Günleri ”Bağ dokusu hastalığı akciğer tutuluşu ile karışan ve tbc ile komplike olan pnömokonyoz olgusu” 81pp. Dalaman Türkiye, Mayıs 2017

E64. M.Kara, Ö.Bayındır, F.Yargucu Zihni, G.Karabulut, , S.Bayraktaroğlu, H.Koçanaoğulları, N.Çelebisoy, F.Oksel, 14. Ege Romatoloji Günleri ”Granülomatöz polianjiit; Hastalık aktivasyonu mu, enfeksiyon mu?” 79pp. Dalaman Türkiye, Mayıs 2017

E65. S.Ketenci, M.Pekdiker, A.Arslan, F.Yargucu Zihni, G.Karabulut, H.Koçanaoğulları, F.Oksel, 14. Ege Romatoloji Günleri ”Romatoid artritle karışan otoimmün hepatiti olgusu” 75pp. Dalaman Türkiye, Mayıs 2017

E66. Ö.Bayındır, G.Karabulut, M.Argın, F.Yargucu Zihni, H.Koçanaoğulları, F.Oksel, 14. Ege Romatoloji Günleri ”Romatoid artritle karışan durumlar?” 64pp. Dalaman Türkiye, Mayıs 2017

E67. E.Er Gülbezer, F.Yargucu Zihni, G.Karabulut, G. Keser, Y.Kabasakal, XVIII. Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde bildiri kitapçığındaki " Ege Romatoloji İnflamatuar myozit kohortu ve sağ kalım değerlendirmesi”, Antalya, Türkiye, Ekim 2017

E68. F.Yargucu Zihni, G.Karabulut, F.Oksel, 15. Ege Romatoloji Günleri “Sessiz Lupus nefritinde klinik bulguların retrospektif değerlendirlmesi”,35-45pp. Karahayıt Denizli Türkiye, Kasım 2018 (Sözlü Sunum)

E69. T.Özüdoğru H.Koçanaoğulları, F.Yargucu Zihni G.Karabulut,  15. Ege Romatoloji Günleri “Vaka Sunumu: Nadir bir hastalık olarak hiperimmünglobulin D sendromui”,66-73pp. Karahayıt Denizli Türkiye, Kasım 2018

E70. G.Tanıgör, H.Koçanaoğulları, F.Yargucu Zihni G.Karabulut, 15. Ege Romatoloji Günleri “Dermatomyozit ve malignite birlikteliği:Bir olgu örneği”,83-85pp. Karahayıt Denizli Türkiye, Kasım 2018

E71. HE.Öz, M.Kara, G.Karabulut, Y.Kabasakal, 15. Ege Romatoloji Günleri “Hipokalemik Periyodik paralizi ile başlangıç gösteren primer Sjögren Sendromu”,63-65pp. Karahayıt Denizli Türkiye, Kasım 2018

E72. E. Mercan, H.Koçanaoğulları, G.Karabulut, F.Oksel, 15. Ege Romatoloji Günleri “Sistemikl lupus eritematoz olgusunda antifosfolipid antikor olmaksızın multifokal osteonekrozi”,60-62pp. Karahayıt Denizli Türkiye, Kasım 2018

E73. M.Kara, H.Koçanaoğulları, F.Yargucu Zihni G.Karabulut, 15. Ege Romatoloji Günleri “Bilinen en eski çelişki”,53-57pp. Karahayıt Denizli Türkiye, Kasım 2018

E74. F.Tuncer, G.Karabulut, H.Koçanaoğulları, F.Yargucu Zihni, M.Pekdiker XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi konferansı dahilinde bildiri kitapçığındaki "Romatolojiye konsulte edilen yatan hastaların retrospektif olarak değerlendirlmesi”,78-79pp Bodrum Muğla, Türkiye, Ekim 2018

F. Diğer yayınlar :  Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler

F1.  G.Öder, Gürbüz Gümüşdiş, Eker Doğanavşargil, Klinik Romatoloji (Romatolojik Olgunun Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi), 259-262 pp., İstanbul, Deniz Matbaası, 1999

F2.  G.Karabulut, Çeviri Editörü: A.Dinç, Romatizmal Hastalıklarda Klinik Tedavi 3. Baskı (Clinical Care in the Rheumatic Diseases) (Fibromyalji), 103-107 pp., Ankara, Özgün Ofset, 2006.

F3.  G.Karabulut, Çeviri Editörü:M.Soy, Harrison Romatoloji, Birinci Baskı (Harrison Rheumatology) (Sistemik Skleroz (Skleroderma) ve İlişkili Hastalıklar), 111-131 pp., İstanbul, Nobel Matbaacılık, 2007.

F4. G.Karabulut, Çeviri Editörü: M.Soy, Harrison Romatoloji, Birinci Baskı (Harrison Rheumatology) (Sjögren Sendromu), 133-138 pp., İstanbul, Nobel Matbaacılık, 2007

F5. G.Öder, G.Keser, E.Kumral, Santral Sinir Sisteminin Damarsal Hastalıkları, Birinci Baskı (Poliarteritis Nodosa), 775-779 pp., Ankara, Güneş Tıp Kitapevleri, 2011

F6. Y.Kabasakal, G.Karabulut, Sjögren Sendromu Nedir? (Kuru Göz-Kuru Ağız), Ege Üniversitesi Tp Fakültesi Halk Kitapları Sağlı Serisi 29, İzmir, Ege Üniversitesi Basımevi, 2013

1. G.Altan, “Kondrokalsinozis”, Akademi Dergisi İç Hastalıkları Seminerleri, 2000; 3(2-4):75-78

2. G.Öder, “Kuru Ağız”, IX. Ege Romatoloji Günleri Kongre Kitabı - Konuşma Yazıları, 100-105pp, Bodrum, Türkiye, Nisan 2007

3. G.Karabulut,”Sjögren Senfromu Tanımı, Sınıflama Kriterleri”, Türkiye Klinikleri İmmunoloji-Romatoloji Özel Sayısı, 1(1)1-5pp, 2008

4. G.Karabulut, “ Romatizmal Hastalıklarda Göz Bulguları”, X. Ege Romatoloji Günleri Bilimsel Program Kongre Kitabı-Konuşma Yazıları, 39-41 pp, Marmaris, Türkiye, Nisan 2009

5. G.Karabulut, “Monoartritler”, 3. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu Romatoloji Vaka Derlemeleri, 25-29pp, 2013

6. G.Karabulut, “Dev Hücreli Arterit-Olgu”, 4. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu Romatoloji Vaka Derlemeleri, 117-122pp, 2014

7. G.Karabulut, “Myozit-Olgu”, 5. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu Romatoloji Vaka Derlemeleri, 73-80pp, 2015

8. G.Karabulut, “Vaka 37”, 6. Ulusal Vakalar ile Romatoloji eğitim Sempozyumu Romatoloji Vaka Derlemeleri, Samsun, Türkiye, 1-10pp, Mart 2016

9.  G.Karabulut, 15. Ege Romatoloji Günleri Tam Metin Bildiri Kitabı Editörlüğü Kasım 2019

10. G.Karabulut, “Türkiye Romatoloji Derneği Romatizmal Hastalıklarda Gebelik Yönetimi ve Gebelikte Anti-romatizmal İlaç Kullanım Önerileri”Ulusal Romatoloji Dergisi, 11(2)91-104, 2019

Diğerleri:

Panel ve Konferans Sunumları

 1. G.Altan, “Olgularla Bağ Dokusu Hastalıkları”, VII. Ege Romatoloji Günleri, Eylül 2003, Kuşadası

 2. G.Öder, “Romatolojik Olgu Sunumları ve Tedavileri- Nonsteroid anti inflamatuarlar”, V. Ege Dahili Tıp Günleri, Nisan 2006, İzmir

 3. G.Öder, “Kuru Ağız”, IX. Ege Romatoloji Günleri, Nisan 2007, Bodrum

 4. G.Karabulut. “Romatizmal Hastalıklarda Göz Bulguları” X. Ege Romatoloji Günleri, Nisan 2009, Marmaris

 5. G.Karabulut, “ANCA Testi Nasıl Yorumlanmalı?” Küçük Damar Vaskülitleri ve ANCA İlişkili Vaskülitlere Güncel Yaklaşım, Prof.Dr. Eker Doğanavşargil Anma Günü, Mayıs 2012, İzmir

 6. G.Karabulut, “Vaka IX”, 3. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitim Sempozyumu Mart 2013, Şanlıurfa

 7. G. Karabulut, Ege İç hastalıkları mezuniyet sonrası Eğitim Toplantıları-2-“Romatoid artrit Tedavisi ve hasta İzlemi” İzmir 23 kasım 2013

 8. G.Karabulut, “Vaka 11”, 4. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitim Sempozyumu Mart 2014, Trabzon

 9. G.Karabulut, “Romatoid artrit tanı ve tedavi”, I. Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, Mart 2014, Kuşadası

 10. G.Karabulut, “Sjögren Sendromu”, 9. Akdeniz Romatoloji Sempozyumu, Antalya, Nisan 2014

 11. G.Karabulut, “Hekim Gözüyle Artrit”, Dünya Artrit Günü Paneli, İzmir, Ekim 2014

 12. G. Karabulut,”2014 yılında Türkiyede Biyolojik Uygulamaları” ACRKap2014, Adana Aralık 2014

 13. G.Karabulut, 5. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitim Sempozyumu Mart 2015, Kayseri

 14. G.Karabulut, “Romatizmal Hastalıklara Genel Bakışı” XII. Ege Romatoloji Günleri, Romatoloji Hemşireleri Kursu Nisan 2015, Özdere, İzmir

 15. G.Karabulut, 6. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitim Sempozyumu Mart 2016, Samsun

 16. G.Karabulut, “Bağ Dokusu Hastalıkları Olguları ve Yönetimi”, 1. İntörn Hekimlik Kongresi; Olgu Örnekleriyle Tanı ve Tedavi Yaklaşımı, Nisan 2016, İzmir

 17. G.Karabulut, “Vaskülit Sınflaması ve Değişen terminolojiler”, Prof.Dr. Eker Doğanavşargil Anma Günü, Mayıs 2016, İzmir

 18. G.Karabulut, “Sjögren Sendromu Yeni Sınıflama Kriterleri”, 9. Anadolu Romatoloji Günleri, Mayıs 2016, Bodrum/Muğla

 19. G.Karabulut,”Psoriatik Artritte Akılcı DMARD kullanımı”, EULARKAP 2016, Dalaman/Muğla

 20. G.Karabulut, “Uzmanına Danış; Atlantoaksiyel Subluksasyon”, XVII. Ulusal Romatoloji Kongresi, Ekim 2016, Antalya

 21. G. Karabulut, “Lupus ve Vaskülit”, III: Aydın Romatoloji Günleri, Aralık 2016, Kuşadası/Aydın

 22. G. Karabulut,”Psoriatik artritin Farmakolojik tedavisi ile İlgili EULAR Önerileri”,Romatolojide Son II Yıl, Nisan 2016, Çeşme/İzmir

 23. G. Karabulut, “Gebelikte Biyolojik ilaçlar” Romatolojide Hedef 2018 Sempozyumu, Mart 2018, İstanbul

 24. G.Karabulut, “ Sjögren Sendromunun tanısındaki güçlükler ve tedavide beklentiler” Ankara Romatoloji Toplantısı, Nisan 2018, Bolu

 25. G.Karabulut, “ RA Hastalık Aktivitesinin İzleminde Yeni biyobelirteçler var mı?” Romatolojide Son II Yıl, Nisan 2018, İzmir

 26. G.Karabulut, “ Romatolojik hastalıklarda Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalar- Sjögren Sendromu ” Romatoloji Hemşireleri Derneği 5. Bahar Toplantısı, Haziran 2018, İzmir

 27. G.Karabulut, “ SSc ve AC Tutulumu “ IV. Aydın Romatoloji Günleri, Ekim 2018, Aydın

 28. G.Karabulut, “Romatizmal Hastalıklarda Göz Bulguları” 2. Romatizmal Hastalıklar Sempozyumu, Mart 2019, İstanbul

 29. G.Karabulut, “ Romatolojide Akılcı İlaç Kullanımı “ V. Aydın Romatoloji Günleri, Ekim 2019, Aydın

Bilimsel Toplantı ve Kongre Düzenleme

 1. 2005, VIII. Ege Romatoloji Günleri, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

 2. 2007, IX. Ege Romatoloji Günleri, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

 3. 2009, X. Ege Romatoloji Günleri, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

 4. 2011, XI. Ege Romatoloji Günleri, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

 5. 2013, XII. Ege Romatoloji Günleri, Kongre Sekreteri

 6. 2015, XIII. Ege Romatoloji Günleri, Kongre Sekreteri

 7. 2017, XIII. Ege Romatoloji Günleri, Kongre Sekreteri

 8. 2017, Prof.Dr. Eker Doğanavşargil Romatoloji Sempozyumu, Kongre Sekreteri

 9. 2018 15. Ege Romatoloji Günleri Kongre Başkanı

 10. 2019 16. Ege Romatoloji Günleri Kongre Başkanı

 11. 2020 17. Ege Romatoloji Günleri Kongre Başkanı

Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri

A- Kongre, Panel, Konferans Katılımları:

 1. Spondilartritler 2019, 1-3 kasım 2019, İzmir

 2. 20. Ulusal Romatoloji Kongresi, 16-20 Ekim 2019, İzmir

 3. 16. Ege Romatoloji Günleri 15-18 Kasım 2019 İzmir

 4. 15. Ege Romatoloji Günleri 19-21 Eylül 2018 Denizli

 5. Romatolojide Güncelleme, 7-9 Aralık 2018, Adana

 6. Romatolojide Son II Yıl, 19-22 Nisan 2018, İzmir

 7. ACRKAP 2018, 5-7 Ocak 2018, Kıbrıs

 8. ACR/ARHP Scientific Meeting 2018, October 19-24 Chicago, USA

 9. Romatolojide Hedef 2018 Sempozyumu, 7-10 Mart 2018, İstanbul

 10. Ankara Romatoloji Toplantısı, 6-8 Nisan 2018, Bolu  

 11. Romatoloji Hemşireleri Derneği 5. Bahar Toplantısı 29 haziran-1 temmuz 2018, İzmir

 12. XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi, 26-30 Eylül 2018, Bodrum Muğla

 13. IV. Aydın Romatoloji Günleri, 12-14 Ekim 2018, İzmir

 14. Prof. Dr. Eker Doğanavşargil Romatoloji Sempozyumu, 24-26 Şubat 2017, Balıkesir

 15. ACR/ARHP Scientific Meeting 2017, November 3-8 San Diego, USA

 16. 14.Ege Romatoloji Günleri 18-21 Mayıs 2017 Muğla

 17. EULAR 2017, 14-17 Haziran 2017, Madrid Spain

 18. 9.Anadolu Romatoloji Günleri, 11-15 Mayıs 2016, Muğla

 19. III. Aydın Romatoloji Günleri, 16-18 Aralık 2016, İzmir

 20. 1. İntörn Hekimlik Kongresi 20-22 Nisan 2016, İzmir

 21. ACR/ARHP Scientific Meeting 2016, November 11-16 Washington DC, USA

 22. Romatolojide Son II Yıl, 14-17 Nisan 2016, İzmir

 23. 6. Ulusal Vakalarla Romatoloji Eğitimi Sempozyumu, 10-12 Mart 2016, Samsun

 24. XVII. Ulusal Romatoloji Kongresi, 24 Ekim-30 Ekim 2016, Antalya

 25. XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, 28 Ekim-1Kasım 2015, Antalya

 26. 6th. Inflammation Forum 2015, April 17-18, Barcelona Spain

 27. ACR/ARHP Scientific Meeting 2015, November 6-11, San Fracisco, USA

 28. 5. Ulusal Vakalarla Romatoloji Eğitimi Sempozyumu, 12-14 Mart 2014, Kayseri

 29. XIII. Ege Romatoloji Günleri 9-12 Nisan 2015 İzmir

 30. 5. Ankara Romatoloji Eğitim toplantısı, 29-31 Mayıs 2015, Bolu 

 31. Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 5-7 Mart 2015 Kuşadası Aydın

 32. 4. Ulusal vakalarla Romatoloji Eğitimi Sempozyumu, 13-16 Mart 2014, Trabzon

 33. 9. Akdeniz Romatoloji Sempozyumu, 24-27 Nisan 2014

 34. 8.Anadolu Romatoloji Günleri, 7-11 Mayıs 2014, Kıbrıs

 35. Dünya Artrit Günü Paneli, 10 Ekim 2014, İzmir

 36. ACR/ARHP Scientific Meeting 2014, November 14-19, Boston, USA

 37. XV. Ulusal Romatoloji Kongresi, 29 Ekim-2Kasım 2014, Antalya

 38. Ankara Romatoloji Eğitim toplantısı,6-8 Haziran 2014, Bolu  

 39. Ege İç hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları 23 Kasım 2013, İzmir

 40. Romatoid Artritte Biyolojik Tedaviler Atölyesi, 14 Aralık 2013, İzmir

 41. ACR/ARHP Scientific Meeting 2013, october 25-30, San Diego, USA

 42. XIV. Ulusal Romatoloji Kongresi, 11-15 Eylül 2013, Çeşme, İzmir

 43. XII. Ege Romatoloji Günleri 4-7 Nisan 2013 Bodrum Muğla

 44. III. Ulusal vakalarla Romatoloji Eğitimi Sempozyumu, 14-17 mart 2013, Şanlıurfa

 45. ACR/ARHP Scientific Meeting 2012, November 10-14 Washington, USA

 46. XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, 13-17 Ekim 2012, Antalya

 47. State of The art Clinical Symposium-SOTA 2012, April 28-29, Chicago, USA

 48. The Third International İmmunology Summit, 8-10 Mart Prag, Çek Cumhuriyeti

 49. Ankara Romatoloji Eğitim Toplantısı, 13-15 Nisan 2012 Sapanca, Sakarya

 50. The Third International Immunology Summit, 8-10 March 2012 Prague, Czech Republic

51.  2. Ulusal vakalarla Romatoloji Eğitimi Sempozyumu, 15-18 mart 2012, Mardin

52. ACR/ARHP Scientific Meeting 2011, October 4-9 Chicago, USA

53. XII. Ulusal Romatoloji Kongresi, 16-20 Ekim 2011, Antalya

54. 11. International Symposium on Sjögren’s Syndrome, 22 semptember-1 October 2011, Athens, Greece

55. Annual European Congress of Rheumatology “EULAR 2011” 25-28 May London, United Kingdom

56. 6. Akdeniz Romatoloji Sempozyumu 13 mayıs 2011 Antalya

57. XI. Ege Romatoloji Günleri 21-24 Nisan 2011Çeşme, İzmir

58. XI. Ulusal Romatoloji Kongresi, 13-17 Ekim 2010 Antalya

59. Annual European Congress of Rheumatology “EULAR 2010” 16-19 June 2010 Rome, Italy

60. 6. Anadolu Romatoloji Günleri, 12-16 Mayıs 2010 Antakya

61. ACR State-of-the-Art Clinical Symposium, April 23-25 Chicago, USA

62. Romatolojide Son II yıl Sempozyumu, 1-4 nisan 2010, İzmir

63. Annual European Congress of Rheumatology “EULAR 2009” 10-13 June 2009 Copenhagen, Denmark

64. X. Ege Romatoloji Günleri 23-26 Nisan 2009 Marmaris, Muğla

65. XI. Ulusal Romatoloji Kongresi, 13-17 Ekim 2010 Antalya

66. X. Ulusal Romatoloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kaım 2009 Belek, Antalya

67. 2. Marmara Romatoloji Günü, 10 Nisan 2009 İstanbul

68. 10th International Symposium on Sjögren’s Syndrome, October 2009, Brest, France

69. extRA Programme, Division of rehumatology University of Pavia, 10-11 September 2009, Pavia, Italy.

70. ACR/ARHP Scientific Meeting 2008, October 24-29 San Francisco, USA

71. ACR State-of-the-Art Clinical Symposium, April 13-15 Chicago, USA

72. IX. Ege Romatoloji Günleri 26-29 Nisan 2007 Bodrum, Muğla

73. ACR/ARHP Scientific Meeting 2006, November 12-15 Washington DC, USA

74. Practical use of Biological Agents in Rheumatology, 21-22 September 2006, London

75. AREL Sempozyumu-1 Tıpta Proje Yönetimi, 12 Nisan 2006, İzmir

76. Romatoloji 2006, 1-5 Eylül 2006 Çeşme, İzmir

77. 4. Anadolu Romatoloji Günleri, 25-28 Mayıs 2006 Antalya

78. V. Ege Dahili Tıp Günleri, 19-22 nisan 2006, İzmir

79. Annual European Congress of Rheumatology “EULAR 2006” 21-24 June 2006 Amsterdam, Netherlands

80. Prof.Dr.Gürbüz Gümüşdiş IV. Ege Tıp Günleri 13-16 Nisan 2005, İzmir

81.  Annual European Congress of Rheumatology “EULAR 2005” 8-11 June 2005 Vienna, Austria

82. XI. Internatiol Conference on Behçet’s Disease October 27-31 2004 Antalya, Turkey

83.  Romatoloji 2004, 31. Ekim-3 kasım  2004 Antalya

84. 3. Anadolu Romatoloji Günleri, 5-9 Mayıs 2004 Gaziantep

85. III. Ege Dahili Tıp Günleri 14-17 Nisan 2004, İzmir

86. 7. Ege Romatoloji Günleri, 25-28 Eylül 2003, Kuşadası

87. Osteoporosis Global Medical Conference and ECCEO4 November 13-17, 2003 Nice, France

88. II. Ege Dahili Tıp Günleri 26-29 Mart 2003 İzmir

89. Cottage Hospital Twelfth Annual Resarch Symposium, February 2, 2000 Santa Barbara, USA

90. I. Ulusal Osteoporoz Kongresi 7-11 Ekim 2002, Antalya

91. XX. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 23-27 Eylül 1997 İzmir

92. IV. Ege Romatoloji Günleri, 31 Ekim-1Kasım 1997, Kuşadası

93. 2. Uluslararası Obezite sempozyumu ve 33. Ulusal Diabet Kongresi 19-24 Mayıs 1997 Marmaris

94. X. Ulusal Romatoloji Kongresi 29 Ekim-2 Kasım 1996 Pamukkale, Denizli

95. I. Ege İmmunoloji ve Dermatoloji Sempozyumu 19-20 Ekim 1995 İzmir

96. Osteoporosis Education Symposium June 15, 1995 Los Angeles USA

Kurslar

 1. Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve uzmanları için Eğitim Kursu, 12-14 Ocak, Antalya, 2018

 2. Romatlojide Direkt Grafi ile Ayırıcı Tanı-2, 12 Mart 2016, Samsun

 3. XIII. Ege Romatoloji Günleri, Klinik İmmunoloji Kursu, 9 Nisan 2015, İzmir

 4. Romatlojide Direkt Grafi ile Ayırıcı Tanı-1, 12 Mart 2015, Kayseri

 5. Basic Ultrasonography Course, 24-26 Nisan 2014, Antalya

 6. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, 13 temmuz 2014, İzmir

 7. Bilimsel Yazı Yazma ve Yayımlama, 3 Mayıs 2013, İzmir

 8. Capillaroscopy Course, 4 Nisan 2013, Bodrum

 9. Röntgen ve MR Kursu, 14 Mart 2013, Şanlıurfa

 10. ACR, Annual Meeting, Pre-meeting Annual Review Course, 9-10 Ekim, 2012

 11. Ulusal Romatoloji Kongresi, İntermediate ultrasonografi kursu, 13 Ekim, 2012, Antalya

 12. Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve uzmanları için İleri Düzey Eğitim Kursu, 24-27 kasım, Antalya, 2011

 13. Ulusal Romatoloji Kongresi, İmmunoloji kursu, 16 Ekim, 2011, Antalya

 14. Familial mediterranean fever Workshop, 23 Eylül, 2011, Adana

 15. İleri Ultrasonografi ve eklem içi enjeksiyon kursu, 12 Mayıs 2011, Antalya

 16. Ultrasonografi Eğitim Toplantısı, 1-2 Nisan 2011, İstanbul

 17. MS Word& Excel 2007, 12 Mart 2011, İzmir

 18. Temel Eğitici Gelişimi Programı Ocak-Mart 2011, İzmir

 19. XI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Eklem İçi Enjeksiyon Uygulamaları Pratik Kursu, 13 Ekim 2010, Antalya

 20. Ultrasound in Rheumatology January 7-9 2010 Istanbul Turkey

 21. Araştırmacı Eğitim programı 24 Ekim 2009, İzmir

 22. Ultrasound in Rheumatology January 14-18, 2009 İstanbul Turkey

 23. Microsoft Excel-Word 2007, 26 kasım 2010, İzmir

 24. EULAR 9th Postgraduate Course in Rheumatology, 23-27 October 2006 Warsaw, Poland

 25. Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri İçin Romatoloji Eğitim Kursu, 12-14 Mayıs 2006, İzmir

 26. Hareket Sistemi hastalıklarında Temel, tamamlayıcı ve Destekleyici tedavi Yöntemleri, mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 2-4 Nisan 2004, İstanbul

 27. V. Temel İmmünoloji Kursu, 21-24 Nisan 2005, Bolu

 28. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği İç Hastalıkları Okulu Osteoporoz Tanı ve Tedavi Kursu, 9-12 Eylül 2004, Marmaris

 29. Endokrionoloji ve Metabolizma Hastalıkları Eğitim Programı Osteoporoz Kursu, 22-23 Eylül 1997, İzmir

 30. Türk Gastroenteroloji Derneği İzmir Şubesi Helicobacter Pylori ve Özafago-Gastro-Duodenal Hastalıklar, 2 mayıs 1997, İzmir

 31. Gladstone Lipid Clinic Training Program, 24-25 Mart 1997 İzmir

 32. III. Ege Romatoloji Günleri, Çocukluk Çağının Romatolojik Hastalıkları, 17-18 Kasım 1995, İzmir

 33. Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Sürekli Eğitim Programı, Reaktif Artritler, 22 Nisan 1993, İzmir

 34. Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Sürekli Eğitim Programı, Temel istatistik Kursu, Ocak- Şubat-Mart 1993, İzmir

Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

 • Figen Yargucu Zihni Instagram
 • Gonca Karabulut Instagram
bottom of page